You are here甘肅

甘肅


 

gansu_map.gif 

 

1. 蘭州大學

 

1.1 文化中國獎助計劃

 

「文化中國(獎助計劃)給我的,不僅僅是一年的影響,更多的是對我未來的影響 … …」─ 蘭州大學獲獎研究生 

 

第一期 (2008年-2011年)

 

   獎助計劃創立背景

「文化中國」獎助計劃內容

●  同工分享文章 ─ 文化中國獎助計劃

                               第一期文化中國獎助計劃總結

                             ─  文化中國 愛的傳承

 

 

 

1.2 伊斯蘭大學生資助計劃 (2009年-2010年)

  

「我們真正缺乏的不是教育,而是發自肺腑的愛。」-受助學生分享

「(得到)這次幫助後,我在學習上有更大的積極性。」-受助學生分享

  

同工分享文章 ─ 再遇鄰舍 

同工分享文章 多數服侍少數 

 

 

  

2019年最新活動
與耶穌有約 - 聖地之旅 (以色列)
(2019年5月4日至5月13日)